Grade 4 Tamil Model Paper – Pulamai Paathai

Grade 4 Tamil Model Paper – Pulamai Paathai

வீரமுனை அறிவுச்சுரங்கம் கல்வியகத்தின்ஆசிரியர் சுவேந்திரன் அஜீந்தன் இனால் தரம் 4 மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையை நோக்கிய பயணமாக  பேரிடர் கால இணைய வழி பயிற்சி வினாக்கள் தொகுக்கப்பட்டு “புலமைப்பாதை” வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது.

தரம் 4 – புலமைப்பாதை – தொடர் 03

Download PDF

தரம் 4 – புலமைப்பாதை – தொடர் 04

Download PDF

Check Also

grade 4 era exam papers tamil medium

Grade 4 ERA Papers Tamil Medium

Grade 4 ERA Papers Tamil Medium Download Grade 4 ERA (Sutradal) Past Papers, Model Papers, …

3 comments