காணாபத்தியம்

காணாபத்தியம், இந்து நாகரீகம்

காணாபத்தியம் ஓம் என்ற பிரணவப் பொருளின் உருவமாயுள்ள கணபதியை முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடுபவர்களை காணாபத்தியர்கள் என்பர். அறுவகைச்சமயங்களுள் முதன்மையானதாக காணாபத்தியம் விளங்குகின்றது. காணாபத்தியம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் காணாபத்தியம் பற்றிய தோற்றம் பற்றிய சிந்தனைகள் வேத உபநிடதங்களிலும், ஆகமங்களிலும் சிறப்பாக காணபடுகின்றன. இதிகாச புராணங்களிலே வினாயகரைப் பற்றிய சிறப்பான கருத்துக்கள் காணபடுகின்றன. இருக்கு வேதத்திலே கணபதி உருத்திர கணங்களுள் ஒன்றாக வைத்து வழிபடப்பட்டுருகிறார்.சுப்ரபேத ஆகமத்திலே கணபதி கோமத்திற்கு முதன்மையளிக்படுகின்றது. மகாபாரதத்திலே பஞ்ச பாண்டவர்கள் சூக்த முனிவரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க விநாயகாசதுர்த்தி … Read more

அறுவகைச் சமயம்

அறுவகைச் சமயம்

அறுவகைச் சமயம் ஆறு + சமயம் = அறுவகைச் சமயம். இந்தியாவில் தோற்றம் பெற்ற மதங்களுள் வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட வைதீக சமயங்கள் அறுவகைச் சமயங்கள் அல்லது சண்மதங்கள் எனப்படும் அவை காணாபத்தியம் சைவம் வைணவம் சாக்தம் கௌமாரம் சௌரம் சங்கரரது காலத்தில் இம் மதங்களிடையே போட்டி பொறாமைகள் இருந்தன இவற்றை சீர் செய்து ஒவ்வொரு மதத்திற்குமான ஆகமங்கள் பிராமண நூல்கள் என்பவற்றை வகுத்து இம் மதங்களின் முழுமுதற் கடவுள்களிடையே உறவு முறைகளை நிலை நாட்டி சண்மதங்களை மீள் … Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks