இந்துநாகரிகத்தின் தொன்மை

சிந்துவெளி நாகரீகமும் சமயமும் ( கிமு 3250- கிமு 2750 )

இந்துநாகரிகத்தின் தொன்மை உலகில் பல நாகரிகங்கள் தோன்றி வளர்ந்துள்ளன  ஆயினும் இந்தியாவில் சித்து நதிக்கரையில் ( சித்து நதி ) தோன்றி வளர்ந்த நகரீகம் சிந்துவெளி நாகரிகம் ஆகும். புராதன இத்தியாவில் வாழ்ந்த மக்களை வெளிநாட்டவர் இந்துகள் என அழைத்தனர். இதற்கு காரணம் இவர்கள் இந்து நதியின் அருகில் வாழ்ந்தனர். இம் மக்களின் வாழ்க்கை முறை, சமய நம்பிக்கைகள் கலை கலாசாரம், நடை உடைபாவனை, கட்டடக்கலை பழக்கவழக்கங்கள், உளப்பாங்கு, பண்பாடு போன்றவற்றை கற்றுகொள்ளுதலே இந்து நாகரிக படமாகும். … Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks