ஈழ நாட்டுக் குறம் – ப.கு.சரவணபவன்

ஈழ நாட்டுக் குறம்

க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான, கவிஞர் ப.கு.சரவணபவனின் “ஈழ நாட்டுக் குறம்” ஆசிரியர் : ப.கு.சரவணபவன் ஈழ நாட்டுக் குறம், கவிஞர் ப. கு. சரவணபவன் இலங்கையின் சப்த …

Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks