திருவள்ளுவரின் திருக்குறள்

திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் thirukkural thiruvalluvar

க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் திருக்குறள் – ஒரு அறிமுகம் தமிழில் உள்ள நூல்களிலேயே சிறப்பிடம் பெற்ற நூல் திருக்குறள். இதில் 1330 குறள்கள் பத்து பத்தாக 133 அதிகாரங்களின் கீழ் தொகுக்கப்பெற்றுள்ளன. இது அடிப்படையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல். மாந்தர்கள் தம் அகவாழ்விலும் சுமுகமாக கூடி வாழவும், புற வாழ்விலும் இன்பமுடனும் இசைவுடனும் நலமுடனும் வாழவும் தேவையான அடிப்படைப் பண்புகளை விளக்குகிறது. மனித வாழ்வின் முக்கிய அங்கங்களாகிய அறம் அல்லது தர்மம், பொருள், இன்பம் … Read more

2019 AL Agro Technology Past Paper Tamil Medium

2019 AL Agro Technology Past paper Tamil Medium

Download GCE AL Agro Technology Past Paper Tamil Medium 2019, Prepared by Department of Education. Past Paper available in PDF format. GCE A/L Agro Technology Past Paper 2019 in Tamil Grade A/L Subject Agro Technology Topic Past Paper Medium Tamil Medium Source ekalvi Published on 2019 File type Printable PDF No. of Pages 34  … Read more

Oukitel C12 Pro

Oukitel-C12-Pro

Oukitel C12 Pro Oukitel C12 Pro – SPECIFICATIONS General Model Oukitel C12 Pro Released Aug, 2018 Status Available Design Type Bar Dimensions 150.9 mm x 76.2 mm x 7.6 mm Weight 149 Grams (With Battery) Waterproof No Display Display Type IPS Size 6.18 in (inches) Resolution 720 x 1512 pixels Display Colors 16M Colors Pixel … Read more

Adjectives

ADJECTIVES hnde

Adjectives An adjective modifies a noun. it typically serving as a modifier of a noun to denote a quality of the thing named, to indicate its quantity or extent, or to specify a thing as distinct from something else. Example : An excellent choice for an independent summer holiday, these large apartments are along an … Read more

G.C.E A/L Tamil Syllabus

gce al tamil syllabus

“க. பொ. த உயர்தர தமிழ்ப்பாட மாணவர்களுக்கான புள்ளித் திட்டமும், பாடப்பரப்பும்.” G.C.E Advance level Tamil Syllabus வினாத்தாள் கட்டமைப்பு. “வினாத்தாள் 01” நேரம் : 03 மணித்தியாலங்கள் (மேலதிக வாசிப்பு நேரம் 10 நிமிடங்கள்) இவ் வினாத்தாள் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. பகுதி; Ⅰ : கட்டாயவினாக்கள் இரண்டைக் கொண்டது. 1 ஆம் வினா 24 புள்ளிகள். 2 ஆம் வினா 16 புள்ளிகள். பகுதி 2 : ஆறு வினாக்களுள் எவையேனும் மூன்று … Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks