கிருஷ்ணன் தூது – Grade 11 Tamil

கிருஷ்ணன் தூது

G.C.E O/L Tamil Notes
க.பொ.த.சாதாரண தரம்
இலக்கியத் தொகுப்பு
வினா விடைகள்
மகாபாரதம்

ஆசிரியர் – திரு.கு.செல்வகுமார் BA, PGDE.
தி/மூ/இலங்கைத்துறைமுகத்துவாரம் இந்துக் கல்லூரி
ஈச்சிலம்பற்று, வலயக் கல்வி அலுவலகம் மூதூர்

கிருட்டினன் தூதுச் சருக்கம்

Download PDF

Check Also

Grade 11 Maths Model Paper Tamil Medium 2021 Northern Province

Grade 11 Maths Model Paper Tamil Medium 2021 Northern Province

Grade 11 Maths Model Paper Tamil Medium 2021 Northern Province Download Grade 11 Maths Model …

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks