விசிட்டாத்வைதம் / இராமானுஜர் வேதாந்தம்

விசிட்டாத்வைதம் / இராமானுஜர் வேதாந்தம்

விசிட்டாத்வைதம் / இராமானுஜர் வேதாந்தம் பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு இராமானுஜர் எழுதிய விளக்க உரையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுந்தது விசிட்டாத்வைத வேதாந்தமாகும். சங்கரர் தத்துவத்தில் காணப்படும் குறைபாடுகளை எடுத்துக்காட்டி அவற்றை மறுக்கும் முகமாகவே இராமானுஜர் தனது தத்துவத்தை விளக்குகின்றார். சங்கரர் முன்வைக்கும் மாயா வாதம் விளக்கப்பட முடியாத ஒன்றென இராமானுஜர் குறிப்பிடுகிறார். உள்ள பொருள் என்பதற்கு நிலையாக இருப்பது என்ற தவறான கருத்தை சங்கரர் கொண்டதாலேயே தேவை அற்ற இந்த மாயா வாதம் சொல்லப்படவேண்டியாயிற்று எனக் கூறி சங்கரரில் … Read more

அத்வைதம் | சங்கரர் வேதாந்தம்

அத்வைதம் / சங்கரர் வேதாந்தம் பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு ஆதி சங்கரர் எழுதிய விளக்க உரையே அத்வைதக் கோட்பாடாகும். அத்வைதம் என்பதன் பொருள் “ இரண்டல்ல ஒன்று என்பதாகும் ”: அத்வைதம் =  அ + துவைதம் என இச் சொல் பிரிக்கப்படும். துவைதம் = இரண்டு அ = அல்ல என்பதாகும். ஃ இரண்டல்ல ஒன்று என்பது இதன் பொருளாகும். அதாவது உள் பொருள் இரண்டல்ல ஒன்று என்பதே அவருடைய வாதமாகும். இவரது அத்வைத கோட்பாட்டை சுருக்கமாக … Read more

வேதாந்தம்

வேதாந்தம்

வேதாந்தம் வேதாந்தம் எனும் போது வேதம் + அந்தம் என பிரிந்து வேதத்தின் இறுதி பொருள்படும். அதாவது வேத வரிசையில் காலத்தால் பிற்பட்டதே வேதாந்தம் இதை விட அந்தம் என்ற சொல்லை சாரம் அல்லது உட்பொருள் என்ற பொருளில் வேதத்தின் சாரம் வேதாந்தம் என பொருள்படும். வேத உபநிடதம் கூறுபனவற்றை எல்லோராலும் விளங்கி கொள்ள முடிவதில்லை இவற்றை மக்கள் விளங்கி கொள்ளத்தக்கவாறு வேத உபநிடத கருத்துக்கள் தொகுத்து விளக்கமாக கூற அறிஞர்கள் முற்பட்டனர். இந்த வகையில் இக் … Read more

இந்துநாகரிகத்தின் தொன்மை

சிந்துவெளி நாகரீகமும் சமயமும் ( கிமு 3250- கிமு 2750 )

இந்துநாகரிகத்தின் தொன்மை உலகில் பல நாகரிகங்கள் தோன்றி வளர்ந்துள்ளன  ஆயினும் இந்தியாவில் சித்து நதிக்கரையில் ( சித்து நதி ) தோன்றி வளர்ந்த நகரீகம் சிந்துவெளி நாகரிகம் ஆகும். புராதன இத்தியாவில் வாழ்ந்த மக்களை வெளிநாட்டவர் இந்துகள் என அழைத்தனர். இதற்கு காரணம் இவர்கள் இந்து நதியின் அருகில் வாழ்ந்தனர். இம் மக்களின் வாழ்க்கை முறை, சமய நம்பிக்கைகள் கலை கலாசாரம், நடை உடைபாவனை, கட்டடக்கலை பழக்கவழக்கங்கள், உளப்பாங்கு, பண்பாடு போன்றவற்றை கற்றுகொள்ளுதலே இந்து நாகரிக படமாகும். … Read more

G.C.E. A/L Tamil Model Paper 2020 – Sanga Paadal

gce al tamil model papers 2020

G.C.E. Advaced Level Exam சங்கப்பாடல் Model Papers Download GCE A/L Tamil model papers Sanga paadal 2020 (PDF) செயலட்டை 1 வினா விடை செயலட்டை 2 வினா விடை செயலட்டை 3 வினா விடை செயலட்டை 4 வினா விடை செயலட்டை 5 வினா விடை செயலட்டை 6 வினா விடை செயலட்டை 7 வினா விடை செயலட்டை 8 வினா விடை செயலட்டை 9 வினா விடை Download Tamil … Read more

O/L Maths Model Papers in Tamil – Wesley

ol maths model papers 2020 tamil

O/L Maths Model Papers in Tamil – Wesley High School Download G.C.E O/l Maths model papers tamil Medium 2020 in PDF. Compiled by: A.Jitha(B.Sc) Wesley High School Kalmunai. Model-Paper-01 Model-Paper-02 Model-Paper-03 Model-Paper-04 ModelPaper-05 ModelPaper-06 ModelPaper-07 ModelPaper-08 Download Other O/L Exam Papers Civics History ICT Science Tamil Dance Business & Accounting Drama & Theatre Art Geography … Read more

ஆகமம்

ஆகமம் ஆகமங்கள்

ஆகமம் ஆகமங்கள் வேதமும் ஆகமமும் இறைவன் உண்மையை எடுத்துரைக்கும் நூல்களாகும். வேதம் பொது நூல் என்றும்.ஆகமம் சிறப்பு நூல் என்றும்  கொள்ளப்படுகின்றது. வைணவ ஆகமங்கள், சங்கிதைகள் எனவும் சாக்த ஆகமங்கள் தந்திரங்கள் எனவும் பெயர் பெறுவதால் ஆகமம் என்பது சிறப்பாக சைவ ஆகமங்களையே கருதுகின்றது. சைவ சமயத்திற்கு காமிகம் முதல் வாதுளம்  வரையான 28 ஆகமங்கள் உள்ளன. இவை தவிர நாரசிங்கம் அல்லது மிருகேந்திரம் முதல் விசிவாண்மகம் ஈறான 207 உபாகமங்கள் உள்ளன. ஆகமம் என்னும் சொல், … Read more

Grade 11 English Papers – Kannaki Vid

grade 11 english papers

Grade 11 English Papers Download Grade 11 English Papers in PDF.Prepared by Kannaki Vidyalayam, Trincomalee. Worksheet-1 Worksheet-2 Worksheet-3 Worksheet-4 Worksheet-6 Worksheet-7 Worksheet-8 Worksheet-9 Worksheet-10 Worksheet-11 Worksheet-12 Worksheet-13 Worksheet-14 Worksheet-15 Worksheet-20 Worksheet-21 Download Other English Papers Download Other O/L Exam Papers Civics History ICT Science Tamil Dance Business & Accounting Drama & Theatre Art Geography Maths

A/L Hindu Civilization Past Papers Tamil Medium 2013 – 2020

Hindu civilization past papers

A/L Hindu Civilization Past Papers and Exam Papers Tamil Medium Download G.C.E A/L Hindu Civilization Past Papers 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 and Marking Schemes, Model Papers, Unit Exam Papers and Hindu Civilization Term Test Papers in Tamil Medium. G.C.E A/L Hindu Civilization Past Papers in Tamil Medium 2013 – 2020 Examination … Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks